Blanckerserf 7, 8077 RX, Hulshorst (Nunspeet)
06 - 23 54 46 98 info@twin-go.nl
Samen optrekken en werken aan structurele oplossingen

Anneke heb ik van 2011 tot 2013 leren kennen als een uiterst betrokken studente bij de Master SEN-opleiding (SEN staat voor: Special Educational Needs). Het typeerde haar dat zij, terwijl ze al een doctoraal studie pedagogiek met goed gevolg had afgesloten, desondanks toch besloot om ook deze opleiding te gaan volgen. Een opleiding die, naast de noodzakelijke theorie, ook een sterke link legt met de praktijk. Zij begon aan de studie Master SEN omdat ze graag de kennis die ze had vanuit de studie pedagogiek enerzijds en het intuïtieve, op ervaring gebaseerde handelen voor de klas anderzijds, met elkaar wilde verbinden. M.a.w.: Anneke wilde graag “bewust bekwaam” worden. Zij zocht en vond in de Master SEN-opleiding de scholing t.a.v. gedrag en leren die zij nodig had om een echte “allrounder” te worden. Gedurende die periode was ik haar studiebegeleider, waarbij ik eveneens het door haar uitgevoerde onderzoek begeleidde. In oktober 2013 studeerde ze af als Master SEN specialist gedrag en leren.

 

Tijdens de verschillende thema’s, die ik gaf, lag het accent op gedrag en dan met name gedragsproblemen. Anneke liet op overtuigende wijze zien, niet alleen middels gemaakte prestaties, maar ook door haar actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten, gedragsproblemen professioneel te kunnen benaderen als een uniek en steeds wisselend samenspel tussen leerkracht, ouders en leerling. Daarenboven werd duidelijk dat haar kracht hier vooral naar boven kwam door deze 3 verschillende en elkaar op het eerste gezicht soms bestrijdende actoren, te verbinden door juist de positieve en krachtige aspecten van elke deelnemer (leerkracht, ouders en leerling) naar boven te halen, waardoor het perspectief van oplossingen dichterbij kon komen.

 

In het laatste thema, waarin het passend handelen van de leerkracht t.a.v. complexe gedragingen van leerlingen centraal stond, schreef zij op basis daarvan een artikel voor het tijdschrift “Didactief” (juni 2013). Daarin beschreef ze de methodiek die ze ontwikkelde om in gesprek te komen met een jongen met een Autisme Spectrum Stoornis.

 

Al vroeg tijdens haar Master Sen-opleiding liet Anneke, tijdens de verschillende begeleidingsgesprekken, weten dat het haar ambitie was om, naast haar reguliere werk als leerkracht, een eigen coachingspraktijk te willen opstarten. Dat moment is nu gekomen. De door Anneke opgezette coachingspraktijk “Twin-Go” zou ik hier - vrij - willen vertalen als: “Samen gaan we ervoor”. Ik weet nl. zeker dat Anneke, gelet op haar brede ervaring, kennis en inzet, op succesvolle wijze in staat zal zijn leerkrachten, die problemen tegenkomen in hun dagelijkse werk, weer opnieuw perspectief te bieden. Perspectief en vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden, waardoor een nieuw evenwicht gevonden kan worden!

Drs. Frans Hoekstra , Orthopedagoog / Hogeschooldocent, Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht)