Blanckerserf 7, 8077 RX, Hulshorst (Nunspeet)
06 - 23 54 46 98 info@twin-go.nl
Samen optrekken en werken aan structurele oplossingen

Beste lezer!

 

Wij willen graag wat vertellen over onze ervaring en geschiedenis met Twin-go!
Onze pleegzoon heeft een jaar begeleiding van Twin-go gehad voor zijn achterstand in sociale vaardigheid en kreeg mentale begeleiding hierin.

 

In de structurele maatschappij met algemene normen en waarden kon onze zoon zijn draai niet vinden tussen kinderen van zijn leeftijd.
Twin-go heeft, na een uitgebreide en intensieve observatie, een stappenplan geformuleerd. Dit plan is in goed overleg en in alle transparante duidelijkheid voor alle betrokkenen, door mevr. De Vries vertaald en uitgevoerd. Deskundigheid en flexibiliteit lieten zien dat onze zoon ging groeien in zijn sociale handigheid. Na een intensieve begeleiding kunnen wij zeggen dat Twin-go absoluut heeft bijgedragen  aan een positieve sociale én mentale ontwikkeling van onze zoon. Thuis is meer rust en stabiliteit door de socialere houding, waarmee hij nu begrip kan tonen én ontvangen van zijn medemens.

 

Mevr. De Vries is ons aanbevolen door basisschool Oud-Zandbergen te Huis Ter Heide en ook via andere zorgverleners in de jeugdzorg zijn wij gewezen op de deskundigheid en goede resultaten van mevr. De Vries.

 

Bedankt Anneke voor je liefde en geduld voor het kind en de mens!!!

Maarten, Chris

Ik ben Michelle Bonkestoter werkzaam als Deskaccountmanager bij een verzekeringsmaatschappij.

 

Naast dit werk ben ik dirigent van een kinder-/tienerkoor en heb een achtergrond in het spelen van diverse instrumenten en zang. Hierdoor word ik wel eens ingehuurd om les te geven op een middelbare school en dan vooral in zang. Dit betreft dan een binnen schoolse activiteit van zo'n anderhalf uur.

 

Ik was ontzettend aan het zoeken op welke manier ik hierin een leuke afwisselende les kon maken.

De eerste les die ik gaf verliep moeizaam, het was heel erg aftasten en dan kijken wat ze leuk vonden om te doen. De lerares die er bij aanwezig was zat op een stoel naar mij te kijken met een erg boos gezicht en kon mij alleen na afloop van de les vertellen dat ik het vooral niet goed aangepakt had. Ik had helemaal geen zin meer om hier verder mee te gaan. Ik was echter gevraagd om drie lessen te geven en wou dat toch verder goed afronden bij de tweede en derde les.

 

Toen kwam gelukkig Anneke in beeld, ik heb haar gebeld en aangegeven dat ik er helemaal geen zin meer in had en door de eerste les al mijn inspiratie kwijt was en erg onzeker was geworden.

 

Anneke heeft een tijd met mij gesproken en heeft mij heel veel leuke bruikbare tips gegeven. Tips die ik kon gebruiken om een programma te maken en dat af te stemmen op wat deze kinderen leuk vinden en wat dan toch ook nog leerzaam is. Een zeer positief coaching gesprek. Na deze gesprekken was mijn gevoel en houding ten opzichte van deze lessen positief veranderd. Ik ging weer met plezier aan de slag om een leuk programma te maken en met zelfvertrouwen deze les in te gaan. De tweede en de derde les zijn ook veel beter verlopen, ik kon ook veel beter omgaan met de lerares die erbij zat. Het programma was afwisselend en de kinderen waren ook zelf enthousiast.

 

Ik ben Anneke erg dankbaar dat zij mij hierin begeleid heeft.

Michelle Bonkestoter, Muziekdocent op projectbasis

Ik leerde Anneke kennen als studente bij de opleiding tot Master SEN (Special Educational Needs) in Zwolle. Tijdens deze opleiding liet Anneke een passie en gedrevenheid zien voor de uitdagingen die kinderen, zowel op het gebied van leren als gedrag, laten zien. Tijdens deze studie leerde ze haar handelen te onderbouwen met theorieën en modellen en bij te stellen, waar nodig. Steeds bleek weer dat Anneke een mensen-mens is, die graag een steentje wil bijdragen aan het geluk van de ander.

 

Met een behoorlijk gevulde rugzak met aanpakken en open  vragen richt ze zich nu in haar coachingspraktijk op de ontwikkeling van jou als mens en professional. Zo maakt ze waar, wat ze in de studie reeds aangaf, in haar prestatie t.a.v. coachen en begeleiden:

 

Ik vond het fijn dat ik haar aan het denken zette over een leerling in haar groep. Daarbij deed ze ontdekkingen die ervoor kunnen gaan zorgen dat ze op een meer positieve manier kijkt naar een kind uit haar groep en dus voor dat kind een prettiger leer-en leefomgeving creëert.  Door coachen is het dus heel goed mogelijk indirect ook het welzijn van kinderen in de school te beïnvloeden op een positieve manier. Een van de redenen voor mij om coach te worden!, Anneke de Vries, april 2013.

 

Ik weet dat u bij haar in goede, lieve handen bent! Veel succes, groet van Hanneke

Drs. J.L.A.M. Konsten, Konsten Training & Coaching
http://www.konstentrainingcoaching.nl

Anneke heb ik van 2011 tot 2013 leren kennen als een uiterst betrokken studente bij de Master SEN-opleiding (SEN staat voor: Special Educational Needs). Het typeerde haar dat zij, terwijl ze al een doctoraal studie pedagogiek met goed gevolg had afgesloten, desondanks toch besloot om ook deze opleiding te gaan volgen. Een opleiding die, naast de noodzakelijke theorie, ook een sterke link legt met de praktijk. Zij begon aan de studie Master SEN omdat ze graag de kennis die ze had vanuit de studie pedagogiek enerzijds en het intuïtieve, op ervaring gebaseerde handelen voor de klas anderzijds, met elkaar wilde verbinden. M.a.w.: Anneke wilde graag “bewust bekwaam” worden. Zij zocht en vond in de Master SEN-opleiding de scholing t.a.v. gedrag en leren die zij nodig had om een echte “allrounder” te worden. Gedurende die periode was ik haar studiebegeleider, waarbij ik eveneens het door haar uitgevoerde onderzoek begeleidde. In oktober 2013 studeerde ze af als Master SEN specialist gedrag en leren.

 

Tijdens de verschillende thema’s, die ik gaf, lag het accent op gedrag en dan met name gedragsproblemen. Anneke liet op overtuigende wijze zien, niet alleen middels gemaakte prestaties, maar ook door haar actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten, gedragsproblemen professioneel te kunnen benaderen als een uniek en steeds wisselend samenspel tussen leerkracht, ouders en leerling. Daarenboven werd duidelijk dat haar kracht hier vooral naar boven kwam door deze 3 verschillende en elkaar op het eerste gezicht soms bestrijdende actoren, te verbinden door juist de positieve en krachtige aspecten van elke deelnemer (leerkracht, ouders en leerling) naar boven te halen, waardoor het perspectief van oplossingen dichterbij kon komen.

 

In het laatste thema, waarin het passend handelen van de leerkracht t.a.v. complexe gedragingen van leerlingen centraal stond, schreef zij op basis daarvan een artikel voor het tijdschrift “Didactief” (juni 2013). Daarin beschreef ze de methodiek die ze ontwikkelde om in gesprek te komen met een jongen met een Autisme Spectrum Stoornis.

 

Al vroeg tijdens haar Master Sen-opleiding liet Anneke, tijdens de verschillende begeleidingsgesprekken, weten dat het haar ambitie was om, naast haar reguliere werk als leerkracht, een eigen coachingspraktijk te willen opstarten. Dat moment is nu gekomen. De door Anneke opgezette coachingspraktijk “Twin-Go” zou ik hier - vrij - willen vertalen als: “Samen gaan we ervoor”. Ik weet nl. zeker dat Anneke, gelet op haar brede ervaring, kennis en inzet, op succesvolle wijze in staat zal zijn leerkrachten, die problemen tegenkomen in hun dagelijkse werk, weer opnieuw perspectief te bieden. Perspectief en vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden, waardoor een nieuw evenwicht gevonden kan worden!

Drs. Frans Hoekstra , Orthopedagoog / Hogeschooldocent, Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht)